Omgang Corona

Hoe wij omgaan met corona Klep staat voor u klaar in de winkel. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. In de winkel zijn een 1,5 meter van de balie gele lijnen op de vloer geplakt. Zo kunnen klanten zich makkelijk houden aan de richtlijnen. Daarnaast staat er een protocol op de balie …

Weerbaar mais telen

De maisopbrengsten zijn de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Dit komt door weersomstandigheden en door de krappe bemestingsnormen. Aan de weersomstandigheden kun je als maisteler helaas niets doen, aan de rest wel! Om hoge opbrengsten te halen met de juiste kwaliteit, wordt weerbaar telen steeds belangrijker. In dit artikel vertellen we …