Asset 3

Biolchim

Biostimulanten en meststoffen

Bewezen topproducten

Door de jaren heen hebben al talloze producten van Biolchim zichzelf bewezen in de praktijk, zowel binnen eigen proeven als binnen daadwerkelijke implementaties bij de telers. We kunnen bouwen op diverse betrouwbare topproducten die breed inzetbaar zijn binnen uiteenlopende teelten.

Klep Agro kwam in aanraking met Biolchim door middel van een praktijk demonstratie op een proefveld waar Biolchim met een teelt aan deelnam. Daar werd de werking van hun biostimulanten en organische meststoffen direct zichtbaar. Men wist verrassend genoeg met minder synthetische gewasbeschermingsmiddelen resultaten te behalen die gelijk lagen met een gangbare teelt!

De weg naar weerbaar en residuvrij telen

Samen met de innovatieve biostimulanten van Biolchim werkt Klep naar de toekomst van weerbaar en residuvrij telen.

Met volledig advies op maat en de kennis en kunde vna onze gedreven specialisten kunnen wij u op weg helpen.