Asset 3

Aphipar

Natuurlijke vijand van

  • Katoenluis
  • Tabaksperzikluis
  • Groene perzikluis

De sluipwesp Aphidius colemani legt eieren in bepaalde bladluissoorten. De geparasiteerde bladluis vormt een mummie. Na twee weken komt de volwassen sluipwesp via een rond gaatje uit de mummie.

Bestellen of meer informatie?