Asset 3

Ervipar

Natuurlijke vijand van

  • Aardappeltopluis
  • Boterbloemluis
  • Tabaksperzikluis

Net als de Aphidius colemani, parasiteert de sluipwesp Aphidius ervi bepaalde soorten bladluizen. De Ervi parasiteert echter andere bladluissoorten dan Colemani.

Bestellen of meer informatie?