Asset 3

Thripor-L

Natuurlijke vijand van

  • Trips

Deze roofwants predeert de larven en adulten van verschillende tripssoorten. Wanneer er geen tripsen aanwezig zijn, kan Orius overleven op bladluizen, spint, vlindereieren en stuifmeel.

Bestellen of meer informatie?