Asset 3

BotaniGard WP

Beschermt het gewas tegen

  • Wittevlieg
  • Trips

BotaniGard WP is een insecticide op basis van de insectparasitaire schimmel Beauveria bassiana stam GHA. De sporen van de schimmel kiemen in het insect wanneer ze daarmee in aanraking komen. De kiembuis boort zich in het insect en ontwikkelt zich daar verder. Geïnfecteerde insecten gaan doorgaans na 5 tot 7 dagen dood. Wees alert op de mogelijkheid om BotaniGard WP in een tankmix te spuiten. In het tankmix overzicht staan middelen waarvan bekend is of ze wel of niet mengbaar zijn met BotaniGard WP.

Link naar ctgb

Bestellen of meer informatie?