Asset 3

Romeo

Beschermt het gewas tegen

  • Echte meeldauw
  • Botrytis
  • Valse meeldauw
  • Sclerotiënrot

Romeo is een fungicide met effectiviteit tegen een breed spectrum van bovengrondse schimmelziektes. De actieve stof cerevisane bestaat uit het celwandmateriaal van de gist Saccharomyces cerevisiae LAS 1117. Romeo activeert het van nature aanwezige afweersysteem (nog) niet, maar bereidt het gewas voor op mogelijke belagers. Doordat het gewas al voorbereid is, is het in staat sneller en effectiever te reageren.

Link naar ctgb

Bestellen of meer informatie?