Asset 3

Sonata

Beschermt het gewas tegen

  • Echte meeldauw
  • Botrytis

Sonata is een fungicide gebaseerd op de bacterie Bacillus pumilus stam QST 2808. Deze bacterie produceert tijdens het fermentatieproces aminosuikers. De aminosuikers remmen de vorming van nieuwe celwanden, waarna de schimmeldraden uiteenvallen en de schimmel stopt met groeien.

Link naar ctgb

Bestellen of meer informatie?