Asset 3

Ligoplex® Ca

  • Vitaliteit
  • Anti-Stress
  • Groei
  • Weerbaar
  • Bodem
    verbeteraar

Voordelen

  • Voordelen Snelle en efficiënte calciumbemesting
  • Ideaal bij een verhoogde calciumbehoefte
  • Verbetert de levensduur en houdbaarheid

Ligoplex Ca is een meststof gebaseerd op meso en micronutriënten. Daarbij is calcium aan het organische lignosulfonaat (LSA) gebonden. Dit resulteert in een snelle opname via de cuticula van de bladeren
en een snel vervolgtransport.

Productsheet

Download

Bestellen of meer informatie?