Asset 3

Aardbeien en klein fruit

Als aardbeien / klein fruit kweker zoekt u naar de beste teeltsystemen, optimale bemestingen gewasbescherming om een gezond gewas en mooie vruchten te kunnen afleveren. Daarbij stelt u hoge eisen aan uw toeleveranciers en zoekt u innovatieve oplossingen voor de knelpunten in uw teelt.

Onze aardbeien- & klein fruit adviseurs leveren niet alleen een compleet productenpakket, maar begeleiden uw teelt ook met een deskundig advies op maat. We helpen u graag met het optimaliseren van uw bestuiving, het maken van een geïntegreerd schema om residuvrij te kunnen telen of het weerbaar telen op gang te krijgen.

Oikos: een mooie toevoeging in de bestrijding van witte vlieg

Witte vlieg vormt al jaren een flink probleem in de aardbeienteelt. De tot nu toe beschikbare middelen zijn vaak niet toereikend om de druk voldoende onder controle te houden. Oikos is een biologische insecticide die breed toegelaten is in teelten onder glas zoals groenten, sierteelt maar ook in de aardbeienteelt. Oikos is zacht voor het gewas maar hard tegen witte vlieg, luis en rupsen. Het middel is ondanks de brede insectenwerking veilig voor de meeste natuurlijke vijanden.

Ik ben zeer tevreden, vrij van trips, vrij van spint en vrij van witte vliegen

Rene Palings

De beste teeltsystemen

Als ondernemer bent u continu in de weer met ideeën ter verbetering van uw teelt of uw teeltsysteem. Graag sparren wij met u mee. Wij leveren namelijk complete teeltsystemen op maat. Geen idee is te gek. Zo bedachten we o.a. een systeem met wateropvang in kleine stellingen en de éénkanalengoot met een substraatdirectsysteem.

Bekijk ons uniek foliekas systeem Ventrio

Meer weten over tuinbouwtechniek?

Optimale bemesting

Een gezond gewas start bij een optimale bodem of substraatsamenstelling. Dankzij de steeds scherpere wetgeving moeten we, vooral in de vollegrond, innovatief zijn. Duurzame meststoffen en de juiste toedieningstechniek zijn hierbij cruciaal. Om uw bemestingsplan echt optimaal te kunnen samenstellen, analyseert u eerst wat er al aan voedingsstoffen beschikbaar is. Via o.a. Groen Agro kunnen we zowel bodem- als plantsapanalyses uitvoeren om de voedingstoestand van de bodem en het gewas te meten.

Maar ook in de substraatteelten spelen diverse factoren een rol. Een aantal plantversterkers en gecontroleerd vrijkomende meststoffen kan al in het substraat worden doorgemengd. Wij helpen u graag bij de juiste samenstelling.

Bekijk onze biolchim pagina

Residuvrij telen

Supermarkten en afnemers stellen steeds strengere eisen aan uw product en de residuen die het mag bevatten. Sommigen gaan zelfs nog verder dan de wettelijke normen (MRL). Het kan enorm puzzelen zijn met de toegelaten middelen om daar aan te kunnen voldoen. Zeker op kleinere vruchten met een relatief groot oppervlak worden residuen sneller teruggevonden. Daarom zoeken wij naar andere mogelijkheden, zoals het gebruik van natuurlijke vijanden (biologie) en het stimuleren van de planteigen afweer met plantversterkers. Ziekten en plagen voorkomen in plaats van bestrijden dus. Wij ondersteunen u hier graag in.

Meer weten? bekijk onze blog

Weerbaar telen

Om verschillende plagen te bestrijden worden natuurlijke vijanden in gewassen uitgezet. Natuurlijke vijanden kunnen de plaag prederen of parasiteren; hieronder zijn er een aantal omschreven. Voor meer informatie en/of advies kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Meer weten? bekijk de pagina

 
Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?