Bestrijden bladluizen bij glasaardbeien steeds lastiger: wat is het alternatief?

Wat is het alternatief?

Het bestrijden van bladluizen in de aardbeienteelt onder glas wordt steeds lastiger. Vanaf 3 februari 2021 is Calypso niet meer toegestaan in Nederland. Dit zorgt ervoor dat het pakket voor de bladluizenbestrijding steeds kleiner wordt binnen de aardbeienteelt.

Momenteel kan Pirimor nog ingezet worden. De dampwerking maakt dit een mooi middel, maar ook dit middel kent nadelen: Pirimor werkt niet tegen alle soorten bladluizen en mag slechts tweemaal per twaalf maanden toegepast worden.

Dan is er nog Sivanto Prime. Dit middel werkt wel breed tegen alle bladluizen, maar is resistentiegevoelig. Ook Sivanto Prime mag hoogstens tweemaal per 12 maanden toegepast worden en is bovendien niet toegelaten in onbedekte teelten. Met een doorteelt zou dit nog net toereikend kunnen zijn, maar als de bladluizendruk te hoog is, of er sprake is van een zomerteelt of meerdere winterteelten, zal de bladluizenbestrijding lastig worden.

Met steeds verdere beperkingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen rijst de vraag: wat is nu het beste alternatief om bladluizen te bestrijden bij de glasaardbei?

Biologische bestrijding bladluis: natuurlijke vijanden

Gelukkig is het antwoord te vinden in een biologische oplossing. De bladluis heeft namelijk natuurlijke vijanden die goed inzetbaar zijn om de luis te bestrijden. Zo vormen de galmug Aphidend en de sluipwespen-mix Aphiscout geduchte natuurlijke vijanden voor de bladluis.

De combinatie van galmuggen en sluipwespen werkt perfect doordat deze soorten elk een eigen zoekgedrag vertonen. Hierdoor vullen galmuggen en sluipwespen elkaar goed aan bij de bestrijding van de bladluis.

   

Bestrijding door galmuggen
Bladluizen scheiden honingdauw uit; een geur die volwassen galmuggen aantrekt. De galmuggen leggen vervolgens eitjes bij de bladluizen. De larven die uit deze eitjes komen prikken de bladluizen aan, waardoor ze verlammen, en zuigen ze vervolgens leeg. Daarbij zijn de galmuglarven niet kieskeurig; ze zullen bijna alle bladluizen prederen.

Bestrijding door sluipwespen
Volwassen sluipwespen zoeken actief naar bladluizen en leggen een eitje in de bladluis. Zodra dit eitje uitkomt en gaat groeien mummificeert de bladluis en komt er na ongeveer twee weken een volwassen sluipwesp uit. Sluipwespen zijn in tegenstelling tot galmuggen wel kieskeurig. Elke sluipwesp-soort heeft enkele soorten bladluizen die ze parasiteert. Daarom maakt Klep Agro gebruik van een mix van vijf sluipwesp-soorten, zodat zoveel mogelijk bladluis-soorten gedekt worden in de bestrijding. Het voordeel van de sluipwespen is dat ze een stuk mobieler zijn ten opzichte van de galmuglarven. De sluipwesp weet zo de bladluizen zelf goed aan te pakken, terwijl de galmuglarven ondertussen juist vooral de bladluiskolonies opruimt.

Lees ook

Voordelen van plagen bestrijden met natuurlijke vijanden

Welke natuurlijke vijanden geschikt zijn voor uw gewas?

Klep Agro biedt advies voor geïntegreerde teelt

Dankzij de inzet van natuurlijke vijanden bent u minder afhankelijk van de beschikbaarheid van steeds schaarser beschikbare gewasbeschermingsmiddelen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van natuurlijke vijanden en biologische gewasbeschermingsmiddelen voor uw aardbeienteelt? Klep Agro biedt volledig advies en ondersteuning op het gebied van geïntegreerde teelten en weerbaar telen. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige producten in combinatie met een hoog kennisniveau en goede begeleiding.

Heeft u vragen of wilt u graag advies? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.