Biologische bestrijding: zo vindt Klep Agro de ideale werkwijze voor iedere klant

Biologische bestrijding speelt een steeds grotere rol binnen de teelt. Telers lopen tegen steeds meer restricties aan, zowel op het gebied van regelgeving als in de bovenwettelijke strenge eisen die de afnemers aan hun producten stellen.

Sinds jaren streven veel telers dan ook naar een geïntegreerde teelt, waarbij gestuurd wordt op het weerbaar telen en het realiseren van weerbare gewassen. De inzet van biostimulanten, natuurlijke vijanden om plagen te bestrijden en biologische gewasbeschermingsmiddelen hebben hierbij de voorkeur; synthetische gewasbeschermingsmiddelen worden pas ingezet wanneer dat écht nodig is.

Klep Agro helpt telers met het vinden van de juiste balans. Onze jarenlange ervaring met biologische bestrijding en oplossingen voor een geïntegreerde teelt komen van pas bij de adviezen die we onze klanten geven. Benieuwd hoe we voor iedere teelt de juiste werkwijze vinden? We vertellen u er graag meer over!

Biologische bestrijding: plan van aanpak

Afhankelijk van het streven van de teler zal Klep Agro een benadering adviseren die aansluit op zijn/haar wensen. Dat kan een plan zijn gebaseerd op volledig biologische bestrijding, maar ook een advies voor een geïntegreerde teelt. 

Die laatste optie verkrijgt in de praktijk de voorkeur bij de meeste telers. Binnen deze geïntegreerde teelt speelt biologische gewasbescherming een belangrijke rol, maar is er ook aandacht voor de weerbaarheid van de gewassen en er kunnen indien nodig synthetische gewasbeschermingsmiddelen ingezet worden ter aanvulling.

Samen met de telers werken we aan het realiseren van een rendabele teelt, waarbij rekening gehouden wordt met de regelgeving en de wensen en eisen van hun afnemers. Bij de volledige invulling van de teelt wordt rekening gehouden met het specifieke gewas, het seizoen en alle wensen en vereisten vanuit de teler zelf.

Daarbij streeft Klep Agro altijd naar een waardevolle samenwerking op de lange termijn. We blijven onze klanten ondersteunen en komen regelmatig op bezoek om op basis van de resultaten te adviseren en eventueel bij te sturen. Samen met u zoeken we naar de juiste (biologische) middelen en oplossingen om een optimale teelt te realiseren, keer op keer. We zijn betrokken tot ver na de eerste implementatie van onze producten; zo ontstaat een bijzonder waardevolle band met onze klanten.

Experimenten in Klep Agro’s Klimaatcel

Met de inzet van biostimulanten, natuurlijke vijanden, biologische en synthetische gewasbescherming bij onze klanten leren we dagelijks bij, en die kennis kunnen we weer overdragen op iedere nieuwe teelt. Maar deze waardevolle praktijkkennis wordt niet alleen opgedaan bij onze trouwe klanten. Klep Agro beschikt namelijk over een volwaardige klimaatcel, waarin volop geëxperimenteerd wordt.

Klimaatcel gewasbescherming

Of een biologisch middel naar verwachting (of zelfs boven verwachting) functioneert, wordt zo al in een vroeg stadium ontdekt in onze eigen klimaatcel. In de cel kunnen we tests uitvoeren met uiteenlopende gewassen, onder alle gewenste omstandigheden. Seizoenen en klimaatextremen kunnen gesimuleerd worden, en we kunnen alle factoren beïnvloeden, van de hoeveelheid CO2 tot de temperatuur, luchtvochtigheid, waterafgifte en lichtsterkte.

Zijn de tests in de klimaatcel veelbelovend? Dan schalen we deze op naar een proefveld. Aan de hand van deze experimenten kunnen we vervolgens goed onderbouwde adviezen bieden aan de telers, en producten leveren die zich al in de praktijk bewezen hebben.

Meer weten over onze klimaatcel? Bekijk dan de hoofdpagina over de klimaatcel, of lees onze blog ‘Van klimaatcel naar proefveld; hoe experimenten leiden tot optimaal advies voor telers’.

Meer weten over de mogelijkheden rondom biologische bestrijding?

Bent u benieuwd hoe biologische bestrijding in uw teeltplan past, en welke andere mogelijkheden er zijn om een biologische of geïntegreerde teelt te realiseren? Wij denken graag met u mee en bieden een passend advies voor uw specifieke teelt(en). 

Neem nu contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.