Covid-19 en uw licentieverlenging

Corona virus (COVID-19) en licentieverlengingen | 02-04-2020 De preventieve maatregelen rondom het Corona virus hebben ook effect op kennisbijeenkomsten gewasbescherming. Zowel deelnemers als organisatoren hebben vragen over wel of niet doorgaan van bijeenkomsten en mogelijke gevolgen daarvan. De Minister LNV geeft te kennen: Mocht uw bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 verlopen en u hebt …

Omgang Corona

Hoe wij omgaan met corona Klep staat voor u klaar in de winkel. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. In de winkel zijn een 1,5 meter van de balie gele lijnen op de vloer geplakt. Zo kunnen klanten zich makkelijk houden aan de richtlijnen. Daarnaast staat er een protocol op de balie …