De meerwaarde van druppelirrigatie bij vollegrondsteelten

Effectief watergebruik is vandaag de dag steeds belangrijker. Langdurige perioden van droogte komen vaker voor en watervoorzieningen zijn kostbaar geworden. Druppelirrigatie biedt uitkomst; niet enkel binnen de glastuinbouw, waar dit traditioneel gezien al veelvuldig ingezet wordt, maar juist ook bij vollegrondsteelten!

Wat maakt druppelirrigatie zo’n aantrekkelijke oplossing? We vertellen u graag meer over de voordelen van druppelirrigatie in de vollegrondsgroenteteelt en in de boomkwekerij:

Druppelirrigatie bij vollegrondsgroenten

Om de voordelen van druppelirrigatie bij vollegrondsgroenten uit te lichten nemen we u mee in de uitdagingen van twee telers die wij hebben mogen helpen.

Twee cases uit de praktijk

De eerste gaat over een preiteelt. Vanwege de ligging en de grootte van een tweetal percelen, is het niet praktisch om deze gewassen met een haspel te beregenen. Daarbij is het gezien de vorm van de percelen, lastig om de beregening precies te richten. Deze kan tegen huizen komen en zo overlast geven. Dankzij de inzet van een druppelirrigatiesysteem wordt deze preiteelt nu zeer gericht bewaterd. De waterbehoefte kan via deze methode geminimaliseerd worden, evenals het waterverlies. Met behulp van dit systeem profiteert deze teler al twee jaar op rij van gerichte en efficiënte bewatering, met een optimale gewasopbrengst. Ook de schimmelinfecties in het gewas zijn beduidend minder omdat met deze manier van toepassen het gewas niet meer nat gemaakt wordt.

Een andere uitdaging komt aan bod bij een teler die zoete aardappelen verbouwd. Bij deze teelt wordt biofolie ingezet om onkruid tegen te gaan. Onder de biofolie is het lastig om de watervoorziening op peil te houden. Door de inzet van druppelslangen wordt de grond onder het plastic nu voorzien van voldoende water, zodat de gewassen volop de kans krijgen om te groeien.

Aanvullende voordelen

Naast deze specifieke cases biedt druppelirrigatie nog meer voordelen. Zo verdampt het water bij de variant die gebruik maakt van ondergrondse waterafgifte aanzienlijk minder snel ten opzichte van methodes d.m.v. bovengrondse waterafgifte. Doordat druppelirrigatie deze verdamping tegengaat hoeft u als teler minder water in te zetten voor de irrigatie van uw gewassen.

Daarnaast is het ook mogelijk om via druppelirrigatiesystemen meststoffen toe te dienen. Via deze weg kunnen meststoffen heel gericht en gefaseerd toegediend worden.

Druppelirrigatie bij boomkwekerijen

Ook boomkwekerijen kunnen flink profiteren van een druppelirrigatiesysteem.

Het systeem zorgt ervoor dat de boom gericht bewaterd wordt en zo min mogelijk water verloren gaat bij de bewatering. Bij laanbomen kan de slang dicht op de bomen gelegd worden, zodat er ruimte is om te schoffelen. Bij mechanisch schoffelen zal ervoor gekozen worden om de slangen onder de grond te plaatsen.

Daarnaast kan op een aantal plekken gekozen worden voor flexibele slangen in plaats van PVC buizen. Denk bijv. aan een koppeling met flexibele slangen op het kopeind van de akker, zodat over de irrigatieslangen heen gereden kan worden. Daarbij bieden flexibele slangen nog een aanvullend praktisch nut: deze kunnen gemakkelijker opgeruimd worden zodra het tijd is om machinale grondbewerking toe te passen. Ook liggen de slangen vervolgens niet meer in de weg op het moment dat de bomen gerooid gaan worden.

Een groot voordeel van druppelirrigatie binnen boomkwekerijen is dat deze manier van bewatering minder arbeidsintensief is. De kweker hoeft niet langer handmatig de haspels te verplaatsen om de planten te beregenen; via een computersysteem kan het druppelirrigatiesysteem ingeschakeld worden op elk gewenst moment, ongeacht de aanwezigheid van de kweker zelf.

Bijkomend voordeel van deze bewateringsmethode? Doordat het water direct geleverd wordt aan de plant vindt minder verspilling plaats rondom de plant. De grond in de omgeving van de plant blijft droger, waardoor de onkruiddruk aanzienlijk verminderd wordt.

Ook hier geldt dat het mogelijk is om een systeem in te richten dat naast de levering van water ook meststoffen levert aan de bomen. Dit biedt een effectieve manier om gelijkmatig te bemesten over een langere periode.

Maatwerk

Belangrijk om hierbij te noemen is dat zowel in de vollegrondsgroenten als in de boomkwekerij, de aanleg van een irrigatiesysteem geheel naar wens van de klant kan worden ingericht. Samen met de klant kunnen we hier maatwerk in leveren.

Een druppelirrigatiesysteem inzetten bij uw vollegrondsteelten?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw teelten? Klep Agro helpt u graag bij de inzet van een druppelirrigatiesysteem. We bieden advies op maat en zorgen ervoor dat u alles in huis heeft om een succesvol systeem in te richten. En heeft u extra ondersteuning nodig, dan staan wij u met plezier bij tijdens de realisatie.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.