Keuren volgens VCA-richtlijnen

Een ongeval op de werkvloer is zo gebeurd. Eén van de manieren om de kans hierop te verkleinen is een periodieke keuring van gereedschappen en apparaten. Door te keuren volgens de zogenoemde VCA-richtlijnen. Ieder apparaat, van groot tot klein, zal na langer gebruik slijtage gaan vertonen. Om onveilige situaties te beperken heeft het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid een jaarlijkse keuring voor arbeidsmiddelen verplicht gesteld. Creëer een veilige omgeving voor je werknemers en laat je materieel keuren.

Welke apparaten moeten gekeurd worden?

Wanneer er gewerkt wordt met personeel bent u verplicht uw machines en gereedschappen die door hen gebruikt worden te laten keuren volgens de VCA richtlijnen.

Van kleine elektrische apparaten tot grote shovels en tractoren; ze hebben een jaarlijkse keuring nodig volgens de VCA-richtlijnen. Het maakt hierbij niet uit of een apparaat nieuw of tweedehands is.

Wat houdt de controle in?

Voor kleinere apparaten wordt er op de volgende punten gecontroleerd:

  • Lekt de machine geen brandstof of olie?
  • Schakelt de machine goed uit? (schakelaar)
  • Zijn bewegende en hete delen goed afgeschermd?
  • zijn de veiligheidsstickers/pictogrammen aanwezig en goed leesbaar?

Bij grotere machines wordt er bijvoorbeeld ook gekeken of het bandenprofiel in orde is. Zijn er bijvoorbeeld scheuren waardoor een band kan klappen en een gevaarlijke situatie kan veroorzaken? Door controle en onderhoud zullen er minder storingen plaatsvinden waardoor het werk stil komt te liggen.

Waarom keuren bij Klep Techniek?

Door onze VCA gecertificeerde werknemers worden al jaren verschillende arbeidsmiddelen gecontroleerd op veiligheid. Vaak gebeurt dit in combinatie met een onderhoudsbeurt. Deze beurt zorgt voor een verlenging van de levensduur van het apparaat. Wanneer het om meerdere of grote machines gaat is het ook mogelijk dit op locatie te doen. Hierdoor bent u de apparaten niet voor langere tijd kwijt en het scheelt ook transportkosten.

Wanneer een machine wordt afgekeurd krijgt het een rood label en de mankementen worden vermeld op het keuringsformulier welke nadien aan de klant overhandigd/ doorgemaild wordt.

Wilt u een object aanmelden of heeft u vragen?

Meer weten? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Klep Techniek