Klep Research: waar ervaring en data samenkomen én doorvertaald worden naar de praktijk

Het team van Klep Agro biedt graag meerwaarde aan haar klanten door gericht en onderbouwd te adviseren over hun producten. De basis van deze adviezen vloeit voor een deel voort uit onze jarenlange ervaring met uiteenlopende teelten, maar wordt tegelijkertijd ook ondersteund door concrete data vanuit onderzoek. De kern van dit onderzoek vindt plaats in onze klimaatcel, waar het Klep Research team al langere tijd volop experimenteert ter bevordering van de toekomstbestendige teelten van onze klanten.

De klimaatcel wordt ingezet om meer kennis en know-how op te doen rondom ons productaanbod. Dit zodat we telers vervolgens onderbouwd kunnen adviseren, vanuit bewezen producttoepassingen in de praktijk. Met gerichte experimenten wordt precies inzichtelijk hoe het product inwerkt op de plant en wat het resultaat daarvan is op de weerbaarheid en de uiteindelijke opbrengst. Heeft een middel zich bewezen in de klimaatcel, dan wordt opgeschaald naar een eigen proefveld en proeftoepassingen bij telers zelf. Pas na aanhoudende positieve resultaten uit herhaaldelijke proeven in de praktijk volgt dan goed onderbouwd advies voor volledige toepassing bij telers zelf.

Zo streeft Klep Research naar het realiseren van weerbare teelten met biostimulanten en biologische gewasbeschermingsmiddelen die zich bewijzen in de praktijk, keer op keer weer. Deze bewijskracht is essentieel in de hedendaagse markt, om zo toekomstbestendige teelten te kunnen verwezenlijken.

Daarbij wordt de inzet van biostimulanten steeds belangrijker, nu het aanbod van gewasbeschermingsmiddelen steeds sterker gereguleerd en beperkt wordt en de wens er is om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het is daarom van groot belang dat we diepgaande kennis hebben over en van de betreffende biostimulanten om ze op een juiste manier in te kunnen zetten.

Waardevolle dataverzameling

Met de uiteenlopende proeven en experimenten in de klimaatcel is zeer veel waardevolle data verzameld over tijd. Hierdoor hebben we over tijd aanzienlijke databases opgebouwd, waarmee toekomstige proeven steeds gemakkelijker en betrouwbaarder vergeleken kunnen worden. Herhaalde en nieuwe experimenten leiden tot steeds meer inzichten waarop onze adviezen aan telers geformuleerd kunnen worden.

Weerbaarheidsindicator en teeltkaarten

De opgedane kennis en ervaring van Klep Research zijn daarnaast vertaald in meerdere handige tools voor teeltspecialisten. Zo bieden we een weerbaarheidsindicator aan, die aan de hand van plantsapanalyses een beeld kan geven van de weerbaarheid van uw gewas. Op basis hiervan kunnen wij u verder adviseren over de al dan niet nodige inzet van biostimulanten en beschermingsmiddelen om de weerbaarheid te bevorderen.

Ook ontwikkelen we diverse teeltkaarten, uitvoerige strategieën voor een specifiek gewas samengevat in een handzaam stappenplan. Hierbij krijgt u voor iedere fase van het gewas inzicht in de in te zetten biostimulanten, (blad)meststoffen en chemie om tot een optimaal teeltresultaat te komen.

Meer weten over Klep Research?

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden en resultaten van Klep Research? Bekijk de pagina over Klep Research om meer te lezen over de klimaatcel en de vertaling van demo naar praktijk. Ook vindt u hier transparant inzicht in recent uitgevoerde én lopende proeven en bieden we u diverse tools en tips aan om uw teeltresultaten te verbeteren.

Klep Research