Maak de juiste keuzes voor uw teelt met de FieldMate

Digitale technologieën bieden steeds meer ondersteuning aan telers. Het bemesten, irrigeren en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen kan zo steeds efficiënter verlopen, waardoor kosten bespaard worden en een optimale opbrengst behaald kan worden. De volgende stap om dit proces te stroomlijnen: de inzet van FieldMate sensoren en de bijbehorende SmartFarm app! Met de FieldMate sensor en SmartFarm app neemt u als teler dagelijks de juiste beslissingen voor uw gewassen, gesteund door uitvoerige data van uw eigen velden en bewezen modellen.

FieldMate & SmartFarm: telen op basis van gedetailleerde bodem- en gewasgegevens

Één FieldMate sensor biedt gedetailleerde data over een gewas in een straal van 3 tot 5 km. Dit gaat verder dan actuele weerdata: de sensor geeft inzicht in de hoeveelheid neerslag, het perceel- en gewasklimaat en de bodemtemperatuur. Al deze data is voor de teler direct inzichtelijk gemaakt via de bijbehorende SmartFarm app. En in de app zijn modules ingebouwd die vervolgens helpen bij het maken van de juiste keuzes op basis van alle beschikbare data.

De FieldMate biedt inzicht in de volgende factoren:

Neerslag
De hoeveelheid neerslag wordt gemeten in mm, met een nauwkeurigheid van 5%. Deze data wordt onder andere gebruikt voor de bladnat bepaling.

Perceelklimaat
Deze sensoren meten de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid boven het gewas. Het perceelklimaat is een belangrijke parameter voor hogere gewassen.

Gewasklimaat
Ook op gewasniveau meet de FieldMate de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Dit zijn cruciale kenmerken voor het uitvoeren van een nauwkeurige ziektedruk calculatie en het bepalen van de gewasstatus voor de Spuitplanner (hierover later meer).

Bodemtemperatuur
De FieldMate voert ook temperatuurmetingen uit op -5 en -20cm. De bodemtemperatuur wordt onder andere gebruikt om het juiste zaaimoment aan te duiden en om de hoeveelheid beschikbare stikstof in de bodem te bepalen.

Aanvullende perceel- en gewasinformatie
Op basis van de gps-locatie van de FieldMate beschikt u over een weersverwachting specifiek voor dat veld. Deze verwachting, die speciaal ontwikkeld is voor agrarisch gebruik, biedt de mogelijkheid om werkzaamheden zoals zaaien, bemesten en oogsten beter te plannen.

De gemeten data van uw veld wordt in de SmartFarm app gecombineerd met berekende data en data van externe bronnen. Hiermee biedt dit systeem onder andere ook inzicht in de instraling van de zon, de windsnelheid, windrichting en windvlagen op uw perceel.

Ziektedruk op basis van gewasdata en weersverwachting

De FieldMate sensor en bijbehorende SmartFarm app gaan verder dan enkel het bieden van bovenstaande gegevens. Telers kunnen de FieldMate en app inzetten om gewassen optimaal te beschermen en gewasschade tijdig te voorkomen.

De FieldMate biedt inzicht in de historische en verwachte ziektedruk voor uw gewassen aan de hand van de ziektedruk tool. Hierin wordt de ziektedruk in het gewas per dag uitgebeeld aan de hand van kleurcodes, voor de dag zelf, 4 dagen vooruit en van 2 voorbije dagen. Deze laatste data zijn gebaseerd op gemeten data rechtstreeks uit het veld, waardoor deze zeer betrouwbaar zijn.

Binnen de ziektedruk tool van de SmartFarm app zijn meer dan 50 gewassen en 100 ziekten opgenomen. Om de ziektedruk in een gewas te calculeren wordt gemeten data op gewashoogte gecombineerd met de weersverwachting op gewashoogte. Kernfactor bij deze meting is de relatieve luchtvochtigheid op gewashoogte. Ten opzichte van gangbare weerstations die ver boven het gewas uit meten biedt de FieldMate veel betrouwbaardere metingen.

Op basis van de gemeten en verwachte temperatuur en luchtvochtigheid wordt bepaald in welke mate er sprake is van een infectierisico. Dit wordt per ziekte uitgelicht in de ziektedruk tool, waarbij u ook direct meer informatie en uitleg krijgt over de kans op infectie. Op basis van deze informatie kunt u preventief handelen om het gewas optimaal te beschermen, terwijl u tegelijkertijd ook overmatige inzet van gewasbeschermingsmiddelen voorkomt.

De ziektemodellen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en data afkomstig van vele proeven binnen veldomstandigheden. De modellen worden bovendien gevoed met data die uw FieldMate in het eigen gewas verzameld heeft over tijd. Onderzoek uit de praktijk toont aan dat u maar liefst tot €50,- per hectare kunt besparen aan gewasbeschermingsmiddelen!

Gewasbeschermingsmiddelen op het ideale moment inzetten met de Spuitplanner

Om duurzaam te kunnen telen is het van groot belang om gewasbeschermingsmiddelen op het optimale moment in te zetten. Dit kan bovendien de kosten met maar liefst 25 tot 30% reduceren. Uw FieldMate en de SmartFarm app bieden toegang tot de Spuitplanner module. Deze module berekent het potentiële resultaat van het toepassen van een bepaald gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stoffen en formulering van het product, in combinatie met de voorbije, huidige en toekomstige weersomstandigheden bij uw veld. Ook het gewasstadium wordt in de calculatie meegenomen.

Op basis van deze data geeft de Spuitplanner een uurlijks overzicht met daarin de efficiëntie van het gewasbeschermingsmiddel voor de komende 48 uur. Hiermee kunt u het optimale moment selecteren om uw gewassen te beschermen, zodat de best mogelijke bescherming behaald wordt.

De Spuitplanner maakt bovendien gebruik van data rondom 21 agrochemische weergerelateerde en 5 meteorologische processen en houdt rekening met allerlei aanvullende karakteristieken, zoals de hechting en de opname van de middelen in en op de bladeren van uw gewas. Al deze data, die u als teler onmogelijk zelf kunt combineren, worden door de Spuitplanner samengevoegd in één overzichtelijke output die u helpt om het optimale moment te bepalen om uw gewassen te beschermen.

In diverse landen is de Spuitplanner al verplicht voor duurzaamheids- en kwaliteitscertificaten. In Nederland levert het gebruik van de planner al pluspunten op voor het ‘On the way to planet proof’ keurmerk.

Optimaal irrigatie beheer met behulp van de SoilMate

Naast de inzet van de FieldMate kunnen diverse gewassen en teelten ook profiteren van de inzet van de bijbehorende SoilMate. Vooral bij het telen van vollegrondsgroenten heeft de inzet van de SoilMate zich al uitvoerig bewezen. De SoilMate meet het volumetrische bodemvochtgehalte, waardoor u altijd volledig op de hoogte bent van de bodemvochtstatus van uw perceel. Op basis van deze data kunt beter bepalen wanneer u moet beginnen met beregenen en of het een optie is om de beregening van een perceel nog even uit te stellen.

In het SoilMate dashboard binnen de app ziet u aan de hand van een meter in welke vochtsituatie de bodem zich bevindt. De actuele informatie toont of uw gewas aan het verwelken is (oranje), over genoeg bodemvocht beschikt (groen) of verzadigd is (blauw). De app toont inzicht in het verloop over de afgelopen week, en historisch inzicht over langere periode. Marges geven aan waar het verzadigings- en verwelkingspunt van het gewas ligt, zodat u in kunt schatten binnen welke waardes uw gewassen veilig kunnen verblijven.

Om verschillen in grondsoorten te overbruggen raden we aan om minimaal twee sensoren per perceel te integreren, die op een representatieve plek geplaatst worden. Ook kunt u de sensoren op verschillende dieptes plaatsen, afhankelijk van de wortelkarakteristieken van uw gewas. Zo bent u altijd op de hoogte of het gewas voldoende water tot zijn beschikking heeft.In de app kunt u bovendien gepersonaliseerde apps instellen wanneer verwelking of verzadiging dreigt, zodat u preventief kunt handelen wanneer nodig.

FieldMate en SoilMate inzetten bij uw gewassen?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de FieldMate, SoilMate en bijbehorende SmartFarm app voor uw teelten? Klep Agro kan u hier in adviseren! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

FieldMate

Graag zou ik meer informatie hierover ontvangen.