Meer Maïs met Nov@

Met het toepassen van de biostimulant Nov@ van Klep Agro kun je op een laagdrempelige wijze bezig zijn met weerbaar telen van mais, voor hogere opbrengsten.

Om hoge maisopbrengsten te halen met de juiste kwaliteit wordt weerbaar telen steeds belangrijker. Weerbaar telen houdt in dat een plant op een goede manier wordt gevoed, in staat is om elementen makkelijker uit de bodem op te nemen, zodat de plant zichzelf weerbaarder maakt tegen ziekten- en plagen. De bodem speelt hier een grote rol in, maar vraagt een aanpak die pas op lange termijn zijn vruchten afwerpt. Graag willen we ook op korte termijn resultaat zien. Met het toepassen van Nov@ kun je op een laagdrempelige wijze bezig zijn met weerbaar telen en op de lange termijn een bodemverbeterend effect realiseren.

Corné Rommens, melkveehouder in Hoeven (N-B) met 18 ha mais:


Links wortels van een maisplant behandeld met Nov@, rechts onbehandeld.

“Door de huidige bemestingsnormen en extreme weersomstandigheden moeten we het gewas anders gaan voeden. Met het toepassen van Nov@ zie ik dat de maisplanten een groter wortelgestel hebben en tot aan de oogst vitaal blijven. Het resultaat is dat het kolfgewicht toeneemt en de stengel dikker is, dit zorgt er mede voor dat ik de afgelopen drie jaar een goede opbrengst heb gehaald. Daarbij is Nov@ makkelijk toe te passen samen met de onkruidbestrijding en kan het prijstechnisch zeker uit!”

Hoger rendement van bemesting


De kolven links zijn van planten behandeld met Nov@, de rechtse kolven zijn onbehandeld en beduidend kleiner.

Met Nov@ heeft het gewas een betere opname van nutriënten en realiseer je een hoger rendement van je bemesting (van zowel organische- als kunstmest). Door de unieke combinatie van actieve ingrediënten, inclusief humine- en fulvinezuren, plantaardige aminozuren, phytosaponinen, polysachariden, glycinebetaine en gechelateerde spoorelementen zorgt Nov@ voor een snelle vegetatieve groei en verbetert het de wortelfunctionaliteit. Dit maakt de plant vitaler en deze is daardoor beter beschermd tegen abiotische stress zoals bijvoorbeeld koude of droogte. Uit verschillende proeven is gebleken dat met Nov@ het kolfgewicht toeneemt en verteerbaarheid verhoogt. Nov@ is makkelijk toe te passen en prijstechnisch interessant.