Asset 3
Klimaatcel Biostimulanten Afgerond

Cremalga Special

Producten op basis van zeewierextracten zijn vaak verrijkt met bestandsdelen als fytohormonen, betaïnen, polysacharides, polyfenolen en andere organische moleculen. Deze natuurlijke ingredienten induceren een tal van positieve reacties in de plant en heeft effect op het gehele groeiproces. Het product Cremalga combineert 3 verschillende zeewieren (Ascophyllum, Ecklonia en Macrocystis ) en zit dus vol met dit soort bestandsdelen. Klinkt allemaal heel goed, maar welke positieve effecten zien wij nou terug van Cremalga? In deze proef wordt Cremalga in verschillende concentraties toegepast en gecombineerd met voedingswater in 2 verschillende EC niveau's, 2 en 1,5.

Opzet proef

Opzet proef

Deze proef wordt uitgevoerd met Witte bonen (Phaseolus vulgaris). Een ideaal gewas om te telen in de klimaatcel, waarbij het gemakkelijk is om zowel generatieve als vegetatieve metingen te doen. Elke behandeling telt 5 herhalingen.

1

Aantal toepassingen

In totaal zijn er 6 toepassingsmomenten geweest, waarbij Cremalga gemengd wordt met 200 cc voedingswater. De oplossing wordt onderlangs in het oranje schaaltje aangegoten, zodat we er zeker van zijn dat alles wordt opgenomen.

2

Vers Plantgewicht in grammen

Op de afbeelding van stap 2 is mooi te zien, dat naarmate de concentratie van Cremalga toeneemt het bladgroen donkerder wordt en het bladoppervlakte toeneemt. In het figuur hiernaast is het vegetatieve gewicht per behandeling weergegeven. Dit laat een mooie toename van het vegetatieve gewicht zien naarmate de concentratie Cremalga toeneemt. Meest opvallende is dat 1,5 EC + 0,001% en 1,5 EC + 0,0015 % een hogere vegetatieve massa heeft dan 2 EC zonder Cremalga.

3

Totale opbrengst in grammen

In het figuur hiernaast is het generatieve gewicht per behandeling weergegeven. Dit laat hetzelfde positieve beeld zien als het vegetatieve gewicht, alleen zijn de verschillen groter. Wanneer Cremalga wordt toegepast in de laagste concentratie 1,5 EC + 0,00025% zien we een toename van 62,3% t.o.v. 2 EC zonder Cremalga. Hoe hoger de concentratie Cremalga, hoe hoger de productie. Wel laat een concentratie van 0,0015 % een daling zien t.o.v. 0,001%.

4

Gemiddeld gewicht per boon

Het grote productie verschil is vooral te verklaren door het boongewicht. In de grafiek staat het gemiddeld gewicht per boon weergegeven. Hier is te zien dat bijna elke behandeling met Cremalga een verdubbeling geeft t.o.v de toepassingen zonder Cremalga.

5

Conclusie

Een proef die goed laat zien wat de impact van Cremalga is op zowel vegetatief als generatief gebied. Met name de toename van het generatieve gewicht valt op! Meest effectieve concentratie van 0,001% Cremalga in combinatie met zowel 2 als 1,5 EC voedingswater geeft een verdubbeling van de productie t.o.v onbehandeld. Het verschil zit hem niet in het aantal bonen, maar vooral het gemiddeld gewicht per boon, die vele malen hoger ligt dan onbehandeld.

Resultaat

Teeltadvies

Tools & tips
Tools & tips

Cremalga

Cremalga

Vragen over deze proef?

Neem contact op met Glenn Laurijsse en stel je vraag over de proef

Glenn Laurijsse

Aardbeien & Klein fruit, Praktijkproeven

Glenn is specialist op het gebied van tuinbouw, vollegrond + aardbeien & klein fruit. Daarnaast experimenteert Glenn binnen Research met de klimaatcel en de demo & praktijkproeven. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!