Asset 3
Demo & praktijk Biostimulanten Afgerond

Een Weerbaar Gazon

De Fluid Feeder van Roovers Compact Groen is speciaal ontwikkeld voor het toepassen van aaltjes in het gazon. Dit om het steeds groter wordend probleem van engerlingen en emelten aan te pakken. Het gazon wordt door de schijven van de Fluid Feeder gespleten en tegelijkertijd worden de aaltjes in oplossing toegediend, precies op de plek waar het moet zijn "in de wortelzone"(<--zie film). Niet alleen de aanpak van engerlingen en emelten is ideaal met dit werktuig, maar het is ook de ideale manier om biostimulanten toe te passen, die het gazon een extra boost kunnen geven. In deze proef wordt er gekeken welke biostimulant deze toepassing compleet maakt? Het doel is een weerbaar, groen en goed beworteld gazon.

Een duidelijke toename van het wortelvolume

Een gazon dat tegen een stootje kan

Biostimulanten kunnen, na de juiste toepassing, hele mooie effecten laten zien op de beworteling van grassen. In onze proef met 7 verschillende toepassingen met de fluid feeder ( een soort kouter bemester) waren er op het oog al duidelijke verschillen te zien tussen de behandelde en onbehandelde objecten. Opvallend was de diepgroene kleur van het gras, maar ook de grasdichtheid van het gazon van de behandelde objecten zagen er stukken beter uit. De behandeling, die het meest opviel was de combinatie Nova + Sprintalga + Phostart Zn. Een toepassing die vooral gericht is op de aanleg van nieuwe wortels (zie foto links: onbehandeld en rechts: behandeld). Een goed ontwikkeld wortelstelsel zorgt voor een efficiëntere opname van nutriënten en vocht, met als resultaat een gazon dat tegen een stootje kan! Benieuwd naar al onze bevindingen van deze proef, neem dan contact op.

Resultaat