Asset 3
Klimaatcel Biostimulanten Afgerond

Het bevorderen van stikstofomzetting

Stikstof is zeer belangrijk voor planten. Naast het bevorderen van de groei en fotosynthese is het ook een essentieel bouwelement voor eiwitten en DNA. Om van de aangeboden ammonium en nitraatstikstof bruikbare bouwelementen te maken verbruikt de plant energie, dit kan ten koste gaan van groei. In deze proef wordt er gekeken of Nov@ & Folicist de plant in het stikstofomzettingsproces kan ondersteunen. Uit plantsapanalyses zal blijken of dit daadwerkelijk zo is? Zie het verloop van de proef hieronder!

Proef 1 Status update

Basilicum geplant

De basilicum planten zijn met plug in het substraat aardbei Flex geplant. Direct na het planten is er voor de eerste keer toegepast met verschillende concentraties Nov@ en Folicist. De toepassing van deze producten is altijd in combinatie met een standaard meststoffenmix, die in de praktijk ook wordt meegegeven.

1

Terugknippen

Om de vegetatieve massa tussen de verschillende behandelingen met elkaar te vergelijken aan het eind, zijn de hoeveelheid basilicum plantjes per plug in de tussen tijd terug geknipt naar 3 vitale plantjes.

2

Laatste toepassing

In totaal zijn er in deze proef 4 toepassingen gedaan met Nov@ en Folicist. Naast de 4 toepassingen is er ook meerdere keren alleen water toegediend.

3

Einde Proef: Vegetatieve massa

In het figuur hiernaast is de totale vegetatieve massa per behandeling weergegeven. Helemaal links onbehandeld (enkel en alleen meststoffenmix). Verder naar rechts opgevolgd door verschillende concentraties Nov@ en in combinatie met Folicist. De lagere concentraties Nov@ laten in deze proef weinig tot geen effect zien op de vegetatieve massa. Wanneer Nov@ en Folicist wordt gecombineerd neemt de vegetatieve massa sterk toe.

 

 

 

4

% Organische N

Met behulp van plantsapanalyses en de weerbaarheidsindicator is het percentage organische stikstof berekend van de opgestuurde basilicum planten. Nov@ laat in deze proef geen toename zien van de vegetatieve massa, maar laat wel degelijk een betere omzetting zien van stikstof. Concentraties van 0,00025% en 0,0005% laten een verschil zien van 17%.

5

Conclusie

Uit de resultaten van de plantsapanalyses is gebleken dat Nov@ het omzettingsproces van de aangeboden stikstofvormen naar organische stikstof ondersteunt. Nov@ gecombineerd met Folicist laat daarbij ook een mooie plus zien op de vegetatieve massa.

Resultaat

Interessante blog

Gebruikte producten