Samenwerkingsproject: Klep Agro met Comgoed en Van Egmond Potgrond voor hergebruik van substraten

De grondstoffen voor substraten worden steeds schaarser en de winning van deze grondstoffen komt milieutechnisch onder steeds grotere druk te staan. Dit terwijl de vraag vanuit de markt blijft toenemen. Dit vraagt om een duurzaam en verantwoord gebruik van deze onmisbare producten in zowel de professionele als de particuliere markt. Daarom heeft Klep Agro, samen met Comgoed en Van Egmond potgrond, een oplossing gevonden om hergebruik van substraten mogelijk, gangbaar én aantrekkelijk te maken.

Benieuwd hoe deze werkwijze in de praktijk verloopt en wat de voordelen zijn? We vertellen u er graag meer over.

Van reststroom naar hoogwaardig substraat

Samen met eerder genoemde partijen en eindgebruikers gaan we ons inzetten om gebruikte veen- en cocossubstraten een tweede leven te geven. Comgoed regelt de kosteloze afvoer van uw gebruikte substraten en zorgt ervoor dat deze, na compostering, terug hergebruikt kunnen worden in verschillende sectoren binnen de land- en tuinbouw en de consumentenmarkt.

Op deze manier ontstaan mooie, goed bruikbare producten met een restwaarde die doorgezet kunnen worden naar Van Egmond Potgrond die op zijn beurt deze producten kan gebruiken als grondstof voor nieuwe substraatmengsels. Zo ontstaan er kwalitatief hoogwaardige en uitgebalanceerde, goede mengsels die zeer goed in te passen zijn in diverse teelten.

De voordelen van hergebruikte substraten

Met dit recirculeren helpen we telers om op een duurzame wijze hun reststromen af te zetten en er een tweede leven aan te geven. Hierdoor zal de druk op de winning van een aantal grondstoffen aanzienlijk kunnen verminderen en daardoor word  het milieu aanzienlijk minder belast.

Doordat meerdere reststromen op kundige wijze doorgemengd worden ontstaat een homogene grondstof voor een compleet substraatmengsel, wat minder leunt op één of meerdere (nieuwe) grondstoffen. Dit zorgt voor een betrouwbaar en kwalitatief goed eindproduct wat zeer goed bruikbaar is in verschillende sectoren.

Tijdens het proces en alle behandelingen van compostering en preparering wordt er veel aandacht gegeven aan het al aanwezige bodemleven. Dit wordt zoveel mogelijk gespaard waardoor het u in het vervolgtraject gaat helpen een weerbaarder gewas te telen. Een gegeven waar u gedurende de gehele nieuwe teelt weer profijt van zult hebben.

Tenslotte biedt de inzet van hergebruikte substraten binnen uw teelten ook een groot voordeel op communicatief en marketingtechnisch vlak. Consumenten en eindafnemers zijn steeds meer begaan met de duurzaamheid van de producten die zij afnemen en stellen daar bovendien steeds hogere eisen aan. Het benutten van hergebruikte substraten en de daaruit voortkomende positieve effecten op de gewassen kunnen aangehaald worden in de communicatie rondom het eindproduct. 

Ook kiezen voor hergebruik van substraat?

Het afgelopen jaar hebben we samen met Comgoed en Van Egmond Potgrond al diverse proeven in de praktijk uit mogen zetten, met positieve reacties en teeltresultaten tot gevolg. 

Heeft u interesse om uw reststromen op duurzame wijze af te laten voeren? En zou u gebruik willen maken van hergebruikte substraatmengels voor uw teelten? Neem dan voor meer informatie contact met ons op, dan kunt u de mogelijkheden met ons te bespreken.

Substraten

Graag zou ik meer informatie hierover ontvangen.