Asset 3

Demo & praktijk

Het kennis vergaren en het experimenteren met nieuwe producten begint vaak in de klimaatcel. Wanneer Klep zelf overtuigd is van het product in de klimaatcel, zal de volgende stap een praktijkproef zijn. Dit is vaak op locatie bij een van onze klanten of op een van onze demo velden. Daarnaast hebben onze klanten vaak specifieke wensen of ideeën, wij gaan dan graag in gesprek. Wij zijn ervan overtuigd, dat we alleen samen met u en andere telers tot een weerbaardere en duurzamere teelt komen.

 

 

Filter

Toepassing

Gewas

Status

Filter toepassen

Demo & praktijk proeven

Filteren
Slimme tool

Weerbaarheidsindicator

Aan de hand van de uitkomst van plantsapanalyses, geeft deze meter u een indicatie over de weerbaarheid van uw gewas. Let op! De weerbaarheid van de plant is niet alleen afhankelijk van de gemeten variabelen, andere factoren zijn ook van belang, maar zijn niet in deze meter meegenomen.

Glenn Laurijsse

Aardbeien & Klein fruit, Praktijkproeven

Glenn is specialist op het gebied van tuinbouw, vollegrond + aardbeien & klein fruit. Daarnaast experimenteert Glenn binnen Research met de klimaatcel en de demo & praktijkproeven. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!