Asset 3

Volop experimenteren in de klimaatcel

Hoe wordt de perfecte balans gevonden voor de teelt van weerbare gewassen, kijkend naar aspecten zoals de juiste biostimulanten, substraten en bemesting? Klep Agro heeft hiervoor de ideale testomgeving in gebruik, om jaarrond proeven uit te kunnen voeren: de klimaatcel. De klimaatcel draagt bij aan de zoektocht naar antwoorden, in een tijd waarin chemische middelen en oplossingen steeds minder beschikbaar worden voor telers. Inmiddels zijn er veel nieuwe biostimulanten en andere natuurlijke oplossingen op de markt gebracht. Om te bepalen welke middelen nu écht goed werken en wij zodoende aan onze klanten kunnen adviseren, zijn wij volop aan het experimenteren in onze klimaatcel. Op basis van onze tests en experimenten kunnen wij zo een totaalconcept opstellen voor het gehele teeltproces.

Proeven klimaatcel

Slimme tool

Weerbaarheidsindicator

Aan de hand van de uitkomst van plantsapanalyses, geeft deze meter u een indicatie over de weerbaarheid van uw gewas. Let op! De weerbaarheid van de plant is niet alleen afhankelijk van de gemeten variabelen, andere factoren zijn ook van belang, maar zijn niet in deze meter meegenomen.

Glenn Laurijsse

Aardbeien & Klein fruit, Praktijkproeven

Glenn is specialist op het gebied van tuinbouw, vollegrond + aardbeien & klein fruit. Daarnaast experimenteert Glenn binnen Research met de klimaatcel en de demo & praktijkproeven. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!