Tips grasland optimalisatie

Gras is belangrijk als eiwitrijk ruwvoer op veehouderij bedrijven. Om te zorgen dat de opbrengst en voederwaarde op peil blijft moet het grasland onderhouden worden. De nazomer en/of najaar is hét tijdstip om een goede basis te leggen voor het volgende jaar. Hieronder vindt u een aantal aandachtspunten die belangrijk zijn voor het optimaliseren en onderhouden van uw grasland, zoals het scheuren van grasland en de huidige regels die daarvoor gelden.

Onkruidbestrijding

Meestal is het najaar een ideaal moment om een onkruidbestrijding uit te voeren. Het advies is om uw percelen te controleren op onkruid en indien nodig een onkruidbestrijding uit te voeren. Veel veehouders maken gebruik van klaver in grasland. Dit geeft extra stikstof voor het gras maar maakt de onkruidbestrijding wel moeilijker. In het najaar een onkruidbestrijding uitvoeren is dan het beste.

Doorzaaien

Door zware snedes gras of hoge onkruiddruk kan er een holle zode ontstaan. Als het grassenbestand nog goed is, is het te overwegen om door te zaaien. Loop in een W-vorm over het perceel ziet u 60-80% goede grassen? Dan is doorzaaien een goede optie voor een up-to-date graszode. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat doorzaaien een positief effect heeft op de opbrengst en kwaliteit van het gras in het volgende jaar. Ook is het mogelijk om klavers door te zaaien in bestaande zode.

Grasland vernieuwen

Als de graszode uit meer dan 20% kweek of andere slechte grassen bestaat is vernieuwen voor de hand liggend. Grasland scheuren mag niet zomaar. Op zandgrond mag grasland gescheurd worden van 1 februari t/m 31 augustus en rekent u met een korting van 50 tot 85 kg stikstof per hectare op uw gebruiksnorm. Dit is afhankelijk van het moment en het gewas dat wordt ingezaaid. Na 10 mei moet u verplicht gras terug inzaaien. Op kleigrond mag u scheuren van 1 februari t/m 15 september en van 1 november t/m 31 december als het eerst volgende gewas geen gras is. Wilt u uw grasland vernieuwen zonder grondbewerking te doen? Hier hebben wij goede ervaringen mee. Neem contact met ons op voor tips en advies.

Bekalken

Het najaar is een ideaal tijdstip om een bekalking op uw grasland uit te voeren. Het is daarom raadzaam om uw bodemanalyses na te kijken om te beoordelen of er een bekalking nodig is. Op zandgrond is een pH rond 5,5 ideaal en kleigrond rond 6,5. Is de pH op peil? Dan adviseren wij om zelf een onderhoudsbekalking uit te voeren met gekorrelde kalk zoals dologran of zeewierkalk.

Grasmengselkeuze

Kies bij graslandvernieuwing voor een graszaadmengsel aan de hand van uw gebruiksdoel. Is dat enkel maaien en beweiden? Zoekt u extra structuur in het rantsoen, meer eiwit of moet u snel veel gras produceren? In onze folder vindt u een overzicht van mengsels die geschikt zijn voor verschillende doeleinden. Als u graag advies op maat wilt neem dan contact met ons op.

Vragen?

Wij adviseren u graag, neem vrijblijvend contact met ons op of klik op de folder om de weidemengel folder te bekijken!

Tips grasland optimalisatie en vernieuwen

Graag zou ik meer informatie hierover ontvangen.