Van klimaatcel naar proefveld; hoe experimenten leiden tot optimaal advies voor telers

Voor telers wordt het steeds lastiger om de juiste gewasbeschermingsmiddelen te vinden. Door strenge regelgeving neemt het aanbod van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen sterk af, terwijl tegelijkertijd ook steeds minder nieuwe middelen op de markt toegelaten worden. Daar bovenop stellen supermarkten en afnemers vaak nóg strengere eisen aan de producten dan de geldende regelgevingen.

Om telers te ontzorgen worden op het gebied van biologische bestrijding diverse biologische gewasbeschermingsmiddelen geïntroduceerd. Maar welke biostimulanten, bemestingsopties en substraten passen nu echt binnen het weerbaar telen en het realiseren van een gezonde en weerbare teelt? Om hier duiding in te geven is Klep Agro sinds december begonnen met experimenten in een eigen klimaatcel. Hoe wordt er zoal geëxperimenteerd en wat zijn de vervolgstappen? We vertellen u er graag meer over!

Lees voor meer informatie ook: Klep Research

De mogelijkheden van de klimaatcel

De klimaatcel beschikt over 3 teelttafels en 12 kasten. Binnen de cel kan voor iedere kast de hoeveelheid licht geregeld worden, waarbij het volledige spectrum van zonlicht nagebootst kan worden. Daarnaast kunnen ook de hoeveelheid CO2, temperatuur, luchtvochtigheid en de waterafgifte afgesteld worden.

Dankzij deze individuele instelmogelijkheden is het mogelijk om in de klimaatcel tegelijkertijd experimenten met diverse gewassen in te stellen. Daarbij kunnen alle gewenste omstandigheden gesimuleerd worden, van het nabootsen van de seizoenen tot het introduceren van extreme omstandigheden. Aanhoudende droogte, langdurige natte periodes, hoge doseringen van de biostimulanten, of juist het toedienen van lage doseringen? Het is allemaal in de praktijk te onderzoeken dankzij de klimaatcel.

Klimaatcel Residuvrij Telen

Van experiment naar proefveld

We maken dan ook enthousiast gebruik van onze klimaatcel en hebben een scala aan experimenten lopen. Denk hierbij aan onder andere de volgende proeven:

  • Het introduceren van biostimulanten in diverse doseringen bij peperplanten;
  • Het onderzoeken van doseringen in diverse intervallen bij paprika’s;
  • Komkommers telen op diverse bodems en substraten;
  • Aardbeienplanten opzettelijk introduceren aan besmette potgrond, om vervolgens te behandelen met diverse middelen;
  • Een proef met raapstelen waarbij een blend van 18 verschillende biostimulanten door de potgrond vermengd is;
  • Bemestingsproeven met aardbeienstekken;
  • Experimenten met de beworteling van frambozenstekken in combinatie met diverse biostimulanten;
  • De groei van aubergines in een klimaatcel.

Door het uitvoeren van talloze experimenten kunnen links gelegd worden tussen de diverse biostimulanten, bemestingsopties en substraatkeuzes en de invloed daarvan op de uiteindelijke teelt. Zo ontstaat een stevige basis, van waaruit verder geëxperimenteerd kan worden.

Geslaagde experimenten in de klimaatcel kunnen vervolgens opgeschaald gaan worden naar een proefveld. Zo zal de werking van de diverse middelen en producten getest worden in een volledige praktijksituatie. Dit biedt ons de kans om teelten te perfectioneren met de inzet van de juiste gewasbeschermingsmiddelen en stimulanten.

Klimaatcel advies

Optimaal adviseren

Aan de hand van de experimenten in de klimaatcel, en later op het proefveld, kunnen we vanuit Klep Agro goed onderbouwde adviezen opstellen voor telers. Via dit traject kunnen we in onze adviezen middelen aanbevelen die zich daadwerkelijk in de praktijk bewezen hebben, en resultaat tonen als bewijsvoering.

Wilt u weerbare gewassen telen met minimale inzet van synthetische gewasbeschermingsmiddelen, en heeft u advies nodig voor uw specifieke gewas? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

  • Ik meld me aan voor de hoveniersdag op:
  • MM slash DD slash JJJJ