Asset 3
Nieuwe hygiënefolder
Download de hygiënefolder

Pagina boomkwekerij/sierteelt vernieuwd
Bekijk pagina

Veehouderij update #2

Bemesting grasland 2019

Door gunstige weersomstandigheden is er op de meeste veehouderijbedrijven al mest uitgereden. Na de drijfmest komt de kunstmestgift, hiermee worden aanvullende elementen gestrooid. Stikstof is één van de belangrijkste elementen die de grasopbrengst bepaalt. Naast stikstof heeft grasland ook behoefte aan kalium, fosfaat, zwavel, calcium en magnesium. In het voorjaar is het belangrijk voldoende stikstof en zwavel te bemesten, de andere elementen komen via de drijfmest op het land.

Bemestingsstrategie op bestaand grasland na drijfmestgift (minimaal 25 m3):

Gedeelde gift
Het voordeel van een gedeelde gift is het voorkomen van uitspoeling van de gegeven stikstof en het verhogen van het eiwitgehalte in het gras.

Eerste gift, half maart: 2/3 van de totale N-gift met ammonium houdende meststof zoals bijv. ASS. Gevolgd door tweede gift (1/3 van totale N-gift) met toediening 3 tot 5 weken voor de verwachte maaidatum met bijv. KAS.

Enkele gift
Sulfan 24% N + 15% SO3, 300 tot 350 kg. De gift is afhankelijk van de verwachte opbrengst, de hoeveelheid drijfmest en de gehaltes in de mest.

Op nieuw ingezaaid grasland zonder drijfmest moet de stikstofgift worden verhoogd en mag het strooien van kali niet vergeten worden.

Om de kwaliteit van uw gras te verbeteren kan vloeibare bemesting interessant zijn. Wij kunnen u hierin helpen of adviseren.

Onkruidbestrijding grasland

Onkruidbestrijding is een belangrijk onderdeel van graslandverzorging. In de praktijk wordt een onkruidbestrijding makkelijk uitgesteld, terwijl onkruidbestrijding in grasland een relatief lage investering is. In meerjarige proeven is naar voren gekomen dat grasland met weinig of geen onkruiden meer ruwvoer van betere kwaliteit oplevert.

Onkruiddruk is het hoogst in grasland met open plekken en nieuw ingezaaid grasland. Wilt u onkruidbestrijding uitvoeren in het voorjaar? Dan zijn maart en april de beste maanden. Daarom is het verstandig om tijdig door het grasland te lopen om te kijken of onkruidbestrijding noodzakelijk is.

Adviezen onkruidbestrijding

Bestaand grasland
1,25 l/ha Tapir (of 1,5 l/ha Primstar) + 2 l/ha Cirran

Bestaand grasland met veel ridderzuring
1,5 l/ha Tapir (of 1,9 l/ha Primstar)+1,5 l/ha Jepolinex Pro

Eerstejaars grasland
1,25 l/ha Tapir (of 1,5 l/ha Primstar) + 1,5 l/ha Jepolinex Pro

Gras-klaver
Voor de onkruidbestrijding in klavergrasland zijn minder middelen beschikbaar. Ons advies is een bespuiting met 2 l/ha Basagran.

Veiligheidstermijn (aantal dagen tussen toepassing en beweiden of maaien)
Primstar, Tapir, Basagran en Jepolinex Pro: 7 dagen
Cirran: 14 dagen

Dit is een algemeen advies, Handelsonderneming Klep is niet aansprakelijk voor eventuele schades. Voor advies op maat kunt u terecht bij uw adviseur.

Doorzaaien grasland

Door extreme droogte is er veel schade ontstaan in grasland. Alhoewel de meeste percelen weer groen zijn geworden betekent dit niet dat de kwaliteit goed is. Daarnaast zijn de percelen, die vorig jaar zijn in- en doorgezaaid, niet overal geslaagd. Het is van belang om de kale plekken op te vullen met goede grassen.

Het is verstandig om door te zaaien bij minder dan 80% goede grassen. Ligt het percentage goede grassen onder de 60% of op meer dan 20% kweek, dan is vernieuwen de beste optie. De slaging van doorzaai hangt af van de omstandigheden. Er moet voldoende vocht aanwezig zijn, de bodemtemperatuur moet voldoende hoog zijn en de concurrentie van bestaand gras bij voorkeur zo laag mogelijk. Eggen of slepen zorgt voor meer ruimte in de bestaande zode en het nieuwe gras krijgt meer kans om zich te vestigen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn het vroege voorjaar en de maanden september en oktober het meest geschikt.

Graszaad dat wordt gezaaid in een bestaande graszode, moet de concurrentie aangaan met reeds gevestigde grassen. De concurrentiekracht van het gras dat u zaait is daarom van groot belang. Tetraploïd Engels raaigras heeft de hoogste concurrentiekracht en vestigt zich snel en agressief tussen de bestaande zode. Speciaalmengsel LG HAVERA 3 Doorzaai bestaat daarom uit 100% tetraploïd Engels raaigras.