Weerbaar telen met groene gewasbescherming

Door het wegvallen van een groot aantal gewasbeschermingsmiddelen ontstaan er steeds meer gaten in de bestrijding van plagen door middel van chemische middelen. Denk aan het verbod van Calypso, wat de bestrijding van bladluizen een stuk moeilijker maakt. En kort geleden is bekend gemaakt dat vanaf 31-7-2024 de stof spirotetramat (Batavia en Movento) ook nog komt te vervallen.

Groene gewasbeschermingsmiddelen vervangen steeds vaker synthetische middelen

De middelen die zijn, of komen te vervallen staan ongetwijfeld ook in verband met de maatschappelijke zorgen over synthetische residuen in producten en milieu. Dit alles zorgt er voor dat we naar andere, duurzame oplossingen zoeken; en hierin zijn we al een heel eind op weg!

Het inzetten van natuurlijke vijanden ter bestrijding van plaaginsecten is standaard geworden; plantversterkende middelen inzetten is geen “er in geloven” meer, maar exact weten wanneer en waarvoor je welke producten moet inzetten. Het scala aan groene gewasbeschermingsmiddelen groeit in een heel snel tempo en op steeds meer problemen wordt een biologisch en duurzaam antwoord gevonden.

De inzet van groene gewasbeschermingsmiddelen vraagt vaak wel een andere, systematische benadering. Eerder inzetten om tijdens de teelt aantastingen te voorkomen is het devies; geen symptoombestrijding met chemie na het ontstaan van bepaalde ziekten maar deze tijdig zien te voorkomen.

Groene gewasbescherming in de praktijk: witte vlieg bestrijden

Witte vlieg is een voorbeeld van een plaag waar (nog) geen goede (chemische) oplossing voor is. Dit geldt zowel voor de kas- als veel buitenteelten. Ook hier hebben we de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het inzetten van biologie, waaronder de roofmijt Limonica. Daardoor weten we steeds beter hoe we deze, en andere natuurlijke vijanden efficiënt kunnen inzetten voor een optimaal resultaat. Er lijken genoeg oplossingen te zijn; de kunst is het om deze op de juiste manier in te zetten.

Kennis vereist voor optimale resultaten met groene gewasbeschermingsmiddelen

Voor een optimaal resultaat van “groene” middelen zijn er een paar zaken van belang. Zo is het nuttig om de werking van een middel te kennen. Hierdoor weet je of je een middel kan druppelen of moet verspuiten, en op welk moment in de teelt dit moet gebeuren. Groene gewasbeschermingsmiddelen en/of biostimulanten hebben bovendien meestal een aantal voorwaardes. Voor middelen met een schimmel als werkzaam ingrediënt zijn bijvoorbeeld een hogere RV en hogere temperatuur vaak gunstige omstandigheden. Een hoge RV speelt ook een belangrijke rol voor roofmijten.

Roofmijten en andere natuurlijke vijanden kunnen daarnaast last hebben van de neveneffecten van zowel groene als synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Kennis hierover is dus erg belangrijk!

Klep Agro ondersteunt u bij de inzet van groene gewasbescherming

We zijn tientallen jaren geleden al begonnen met de inzet van biologische bestrijders. Ook testen we al jaren de opgedane kennis rondom de inzet en mogelijkheden van groene gewasbescherming in de praktijk. Dankzij deze praktijkervaring kunnen we u vanuit Klep Agro voorzien van een breed advies omtrent gewasbescherming, het inzetten van plantversterkende middelen en natuurlijke vijanden.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw teelt? En wilt u zelf een weerbare teelt realiseren met groene gewasbeschermingsmiddelen? Neem dan gerust contact met ons op voor advies op maat.

Weerbaar telen met groene gewasbescherming

Graag zou ik meer informatie hierover ontvangen.