Landbouw en Veehouderij

Als veehouder wilt u het beste voor uw dieren. Niet alleen voor het welzijn in de stal of de wei maar ook wat betreft voerkwaliteit. Daarom besteedt u veel aandacht aan uw gewassen, zoekt u naar de meest optimale bemesting en een effectieve, maar veilige vorm van gewasbescherming. Vervolgens wilt u een zo hoog mogelijk rendement behalen met uw kuilvoer …