Asset 3

Glastuinbouw

Of u nu tomaten, komkommers, paprika’s of aubergines teelt of snijbloemen onder glas; u gaat voor de hoogste kwaliteit.

Of u nu tomaten, komkommers, paprika’s of aubergines teelt of snijbloemen onder glas; u gaat voor de hoogste kwaliteit. Aan de basis van een gezond en productief gewas staan een perfect kasklimaat en een optimale bemesting en een sterk gewas. Glipt er ondanks de beste voorbereidingen toch een ziekte of plaag de kas in, dan wilt u daar snel en efficiënt vanaf, zonder dat de bestrijding uw gewas aantast.

In de praktijk blijkt dat soms een enorme puzzel. Zeker met de steeds strengere regelgeving voor het aantal toepassingen en MRL. Samen met u zoeken onze teeltspecialisten naar het beste plan van aanpak in uw teelt.

 
Perfect kasklimaat

Het Nederlands klimaat is wisselvallig. Het ene moment regent het te veel, het andere is het te lang zonnig en warm. Om die invloeden van buitenaf op uw kasklimaat te minimaliseren bieden we de coatings van ReduSystems. Met deze innovatieve vloeibare coatings schermt u licht of warmte of stuurt u op het gewenste groeilicht voor uw gewas, zodat uw planten optimaal profiteren van licht en warmte.

 
Optimale bemesting

Een gezond gewas start bij een optimale bodem of substraatsamenstelling. Dankzij de steeds scherpere wetgeving moeten we innovatief zijn. Duurzame meststoffen en de juiste toedieningstechniek zijn hierbij cruciaal. Om uw bemestingsplan echt optimaal te kunnen samenstellen, analyseert u eerst wat er al aan voedingsstoffen beschikbaar is. Zowel met drainwater- als plantsapanalyses kan de voedingstoestand van uw gewas gemeten worden.

 
Een sterk gewas

Het aanbod van beschikbare chemische gewasbeschermingsmiddelen neemt af, dankzij strengere regelgeving en doordat er steeds minder nieuwe toelatingen bijkomen. Dat betekent dat de manier van denken in de tuinbouw moet veranderen. Niet meer reageren als het probleem zich voordoet, maar planmatig werken en weerbaar telen met behulp van biologie, bemesting en plantversterkers om de afweer van het gewas te optimaliseren. Dus de plaag voorkomen en, alleen als het echt niet anders kan, doelgericht bestrijden met de mogelijkheden die we nog hebben. We maken graag een plan op maat voor uw gewas(sen).

 
Geïntegreerde plaagbestrijding

De beperking van chemische gewasbescherming dwingt ons om nog beter na te denken over de mogelijke ziekten en plagen in de kas en hoe deze tijdig aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. Dat kan, naast het versterken van uw gewas met plantversterkers en bemesting, door tijdig te starten met natuurlijke vijanden. Zo ontstaat er een biologisch evenwicht in de kas, waardoor plaaginsecten geen kans krijgen om zich te ontwikkelen. Daarbij scouten we regelmatig uw gewas, zodat we op tijd kunnen bijsturen, als dat nodig blijkt.

 
Weerbaar telen

Om verschillende plagen te bestrijden worden natuurlijke vijanden in gewassen uitgezet. Natuurlijke vijanden kunnen de plaag prederen of parasiteren; hieronder zijn er een aantal omschreven. Voor meer informatie en/of advies kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Meer weten? bekijk de pagina

Meer weten? Neem contact op met onze specialisten