Klep Agro realiseert succesvol residuvrije teelt

Het afgelopen jaar heeft Klep Agro met succes een proef afgerond rondom het residuvrij telen. Bij deze experimentele residuvrije teelt zijn doordragende aardbeien op stellingen geteeld, zonder de inzet van synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Om deze teelt te kunnen realiseren is gebruik gemaakt van een combinatie van diverse Biolchim biostimulanten, de inzet van natuurlijke vijanden en uiteraard de uitvoerige kennis van ons eigen team.

Resultaat & toekomstige proeven

Met de residuvrije teelt van doordragende aardbeien op stellingen zijn veelbelovende eerste resultaten behaald. Zonder inzet van synthetische gewasbeschermingsmiddelen zijn resultaten behaald die vergelijkbaar zijn met de gangbare teelt. De productie is op peil en ook de houdbaarheid van de aardbeien is zoals verwacht mag worden; een mooi resultaat voor een residuvrije teelt!

Residuvrije teelt experiment

Deze succesvolle proef nodigt uit om het komend jaar aanvullende experimenten te verrichten. Ook zullen we nog gaan finetunen om te bepalen welke van de ingezette middelen écht essentieel zijn en welke niet, om zo tot een gunstiger kostenplaatje te komen voor het residuvrij telen. Op die manier streven we ernaar om het residuvrij telen steeds bereikbaarder te maken voor telers die mee willen bewegen met deze ontwikkeling.

Meebewegen met overheidsplannen voor 2030

De inzet van synthetische gewasbeschermingsmiddelen wordt al een aantal jaren ontmoedigd door de overheid. Ook stellen afnemers tegenwoordig steeds strengere eisen rondom de producten die ze in de schappen leggen. Hierdoor wordt het voor veel telers steeds lastiger om teelten ziekte- en plaagvrij te houden en geen resistenties in de hand te werken.

Deze ontwikkeling zal zich blijven voortzetten, en de overheid streeft ernaar om in 2030 het geïntegreerd telen zoveel mogelijk af te dwingen. Synthetische middelen dienen tegen die tijd zo min mogelijk ingezet te worden en waar mogelijk zoveel mogelijk vervangen te worden door GNO’s (gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong).

Klep Agro verwacht dat de transitie naar deze nieuwe manier van telen al de komende 10 jaar plaats zal gaan vinden. We zien het dan ook als onze missie om hierin het voortouw te nemen en telers zo goed mogelijk te helpen bij deze overgang. Met de experimenten die wij intern uitvoeren doen wij verregaande praktijkkennis op, die we vervolgens weer kunnen vertalen in gefundeerde adviezen aan onze klanten. Zo kunnen wij samen met u streven naar het realiseren van een succesvolle geïntegreerde teelt en het behalen van residuvrije teelten.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp inzien? Bekijk dan ook onze pagina ‘Weerbaarheid van gewassen en residuvrij telen’. Ook kunt u uiteraard contact met ons opnemen om meer te weten te komen over de mogelijkheden voor uw teelten. We geven u graag tips en adviezen!